ARBO-wet in de bouw

Voor vrijwel iedere branche is een Arbowet opgesteld. Ook voor de bouwbranche geldt een Arbowet, die in 2007 voor het laatst is aangepast. Het idee achter de Arbowet is dat er minder regels gelden voor bouwbedrijven, maar dat de veiligheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voorop blijft staan. Iedereen wil de kans op bedrijfsongevallen immers zo klein mogelijk maken! Zeker tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is de kans op ongelukken zeer aannemelijk, doordat er met gevaarlijke en lastig te bedienen apparaten en materialen wordt gewerkt. In het kort komt het erop neer dat er in de Arbowet is vastgelegd welke doelen er moeten worden behaald door de FNV voor de bouwbranche.

Een beschrijving van het pad naar deze doelen

Niet alleen moet er gekeken worden naar de doelen die men wil bereiken in de bouwbranche, ook speelt de manier waarop de doelen behaald worden een belangrijke rol. De weg naar het behalen van de doelen is vastgelegd in de zogenaamde Arbocatalogus. In de Arbocatalogus staan de paden naar het behalen van doelen, die zijn opgesteld door zowel werkgevers als werknemers. Het belang van beide partijen moet immers in deze paden worden opgenomen om iedereen binnen de bouwbranche tevreden te kunnen houden.

Wat staat er in de Arbocatalogus?

Een pad naar het behalen van de gestelde doelen is vanzelfsprekend een vrij ruim begrip voor de Arbocatalogus. In deze catalogus vind je voornamelijk harde normen die te maken hebben met de werkdruk voor werknemers, het werken met gevaarlijke stoffen, het gebruik van lastig te bedienen elektrische gereedschappen, etc. Daarbij wordt werkgevers opgelegd dat zijn maatregelen moeten nemen om agressie, geweld en pesten op de werkvloer tegen te gaan. In de afgelopen jaren blijkt het aantal pestgevallen flink te zijn toegenomen op de werkvloer. Wanneer men zich niet aan de opgestelde regels houdt, krijgt men te maken met hoge boetes.