ARBO-wet in de bouw

Voor vrijwel iedere branche is een Arbowet opgesteld. Ook voor de bouwbranche geldt een Arbowet, die in 2007 voor het laatst is aangepast. Het idee achter de Arbowet is dat er minder regels gelden voor bouwbedrijven, maar dat de veiligheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voorop blijft staan. Iedereen wil de kans op bedrijfsongevallen immers zo klein mogelijk maken! Zeker tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is de kans op ongelukken zeer aannemelijk, doordat er met gevaarlijke en lastig te bedienen apparaten en materialen wordt gewerkt. In het kort komt het erop neer dat er in de Arbowet is vastgelegd welke doelen er moeten worden behaald door de FNV voor de bouwbranche.

Een beschrijving van het pad naar deze doelen

Niet alleen moet er gekeken worden naar de doelen die men wil bereiken in de bouwbranche, ook speelt de manier waarop de doelen behaald worden een belangrijke rol. De weg naar het behalen van de doelen is vastgelegd in de zogenaamde Arbocatalogus. In de Arbocatalogus staan de paden naar het behalen van doelen, die zijn opgesteld door zowel werkgevers als werknemers. Het belang van beide partijen moet immers in deze paden worden opgenomen om iedereen binnen de bouwbranche tevreden te kunnen houden.

Wat staat er in de Arbocatalogus?

Een pad naar het behalen van de gestelde doelen is vanzelfsprekend een vrij ruim begrip voor de Arbocatalogus. In deze catalogus vind je voornamelijk harde normen die te maken hebben met de werkdruk voor werknemers, het werken met gevaarlijke stoffen, het gebruik van lastig te bedienen elektrische gereedschappen, etc. Daarbij wordt werkgevers opgelegd dat zijn maatregelen moeten nemen om agressie, geweld en pesten op de werkvloer tegen te gaan. In de afgelopen jaren blijkt het aantal pestgevallen flink te zijn toegenomen op de werkvloer. Wanneer men zich niet aan de opgestelde regels houdt, krijgt men te maken met hoge boetes.

Tips bij verbouwingen

Wanneer je uitgekeken bent op de huidige indeling van je woning, kan het interessant zijn om je woning te verbouwen. Bij een verbouwing van je woning kun je denken aan het splitsen van een ruimte in twee nieuwe kamers, of juist het vergroten van kamers door muren weg te halen. Ook een verbouwing van de badkamer wordt regelmatig uitgevoerd, omdat men op zoek is naar een nieuw type sanitair of de badkamer bijvoorbeeld wilt uitbreiden met een bad of een losse douche. Voor welk type verbouwing je ook kiest, het is belangrijk om goed voorbereid te werk te gaan! Wij geven je graag een aantal tips om dit makkelijker te maken.

Tip 1: stel een plan voor de verbouwing op

Allereerst is het belangrijk om duidelijk in kaart te brengen wat je met een verbouwing wilt bereiken en welke stappen gezet moeten worden om dit te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan welke sanitaire voorzieningen er verwijderd moeten worden voor de herindeling van de badkamer, welke kozijnen je weg wilt hebben of juist wilt behouden, etc.

Tip 2: laat je plannen voor de verbouwing toetsen

Het komt geregeld voor dat mensen aan een verbouwing van hun woning beginnen en er pas achteraf achter komen dat de plannen niet, of niet volledig haalbaar zijn. In zo’n situatie ben je blij als je de plannen voor de verbouwing vooraf op de haalbaarheid hebt laten toetsen door een erkend bouwbedrijf. Zo weet je zeker dat de verbouwing uitvoerbaar is!

Tip 3: schakel de hulp van een specialist in

Tot slot kan het aantrekkelijk zijn om de hulp van een specialist op het gebied van verbouwingen in te schakelen. Niet alleen is de verbouwing op deze manier veel sneller klaar, ook maak je de kans op complicaties aanzienlijk kleiner. Complicaties die regelmatig optreden zijn onder meer lekkages en kortsluitingen.

Bouwmaterialen kopen en hergebruiken

Wanneer je besluit om een nieuw-, aan-, of verbouwproject van je woning zelf uit te voeren, heb je verschillende gereedschappen en bouwmaterialen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de leidingstukken voor de leidingen in het nieuwe deel van je woning, een afvoer om de sanitaire voorzieningen op aan te sluiten, etc. Of wat te denken van de bakstenen en het cement voor muren? Dergelijke bouwmaterialen kun je in veel gevallen bij bouwmarkten bestellen en thuis laten bezorgen. Zo hoef je de bouwmaterialen niet te verslepen! Houd er echter rekening mee dat deze bouwmaterialen lang niet altijd van een goede kwaliteit zijn. Dit kan ertoe leiden dat de bouwconstructies niet heel stevig en veilig worden.

Maak gebruik van tweedehands bouwmaterialen

Om de aanschaf van bouwmaterialen en gereedschappen goedkoper te maken, zou je kunnen kiezen voor tweedehands bouwmaterialen. Het geld dat je hiermee bespaart zou je vervolgens kunnen gebruiken voor het inschakelen van een bouwbedrijf om de verbouwing voor je uit te voeren. Het kopen van tweedehands bouwmaterialen en gereedschap kan onder meer bij een bouwbedrijf zelf, of op online marktplaatsen. Let bij de aanschaf van tweedehands bouwmaterialen van particulieren goed op de kwaliteit van het bouwmateriaal. Tweedehands bouwmateriaaal van bouwbedrijven is vaak bouwmateriaal wat over is gebleven van een eerder nieuw-, aan- of verbouwproject.

Hulp bij het uitkiezen van bouwmaterialen

Door het grote aanbod aan bouwmaterialen is het niet altijd even gemakkelijk om de juiste bouwmaterialen te vinden. Wij raden je daarom aan om advies in te winnen over geschikte bouwmaterialen voor de nieuw-, aan-, of verbouw van je woning. Het komt namelijk regelmatig voor dat mensen er pas achteraf achter komen dat bouwmaterialen kwalitatief veel minder goed zijn dan op voorhand werd gedacht. In dit geval kunnen er bijvoorbeeld lekkages ontstaan door leidingstukken die niet goed op elkaar aansluiten, kun je te maken krijgen met scheuren in het cement van de voegen, etc.